Praktijkaccreditering

 

Met trots laten we weten dat in oktober 2016 aan onze praktijk (wederom) het NHG-keurmerk is toegekend.

Dit kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.
Het medisch handelen en de praktijkvoering en  -organisatie is doorgelicht.

Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven.
De praktijk heeft met al deze informatie inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten.

Zo hopen we de komende tijd de kwaliteit van zorg verder te verhogen.