Verklaringen

In Nederland hebben artsen afgesproken dat  de eigen huisarts geen verklaring van ziekte of arbeidsongeschiktheid geeft over zijn of haar patiënten. De huisarts is namelijk niet onafhankelijk; hij of zij heeft het beste met u voor en zal u dus graag willen helpen aan een ander huis, een uitkering of een briefje. Maar het gaat er niet om of uw huisarts u dat gunt, maar of u er recht op heeft en ervoor in aanmerking komt.

De instantie waar u een aanvraag heeft ingediend, heeft ambtenaren en medische adviseurs in dienst.
Zij kunnen beoordelen of u wel of niet in aanmerking komt voor de hulp, de voorziening of de uitkering die u aanvraagt.

Meestal kan de ambtenaar of medisch adviseur dat beoordelen op grond van wat u hem vertelt.
Soms heeft hij aanvullende informatie nodig, die hij bij uw huisarts kan opvragen.
U moet daarvoor dan wel schriftelijk toestemming geven.